Monitoring drgań budynków mieszkalnych i przemysłowych

Monitoring drgań budynków mieszkalnych i przemysłowych

Oferujemy Państwu realizację pomiarów drgań obiektów budowlanych w sposób ciągły 24h/dobę. System ciągłego monitoringu drgań cechuje przede wszystkim:

 • możliwość zdalnego dostępu poprzez smartphone lub komputer na terenie całego kraju,
 • pomiary w sposób 24h/dobę,
 • możliwość zabudowy stacji alarmowej sygnalizujący aktualny stan stopnia oddziaływań na zabudowę,
 • sygnalizacja przekroczenia progów alarmowych za pomocą SMS lub e-mail.

W skład zestawu systemu wchodzi:

 • piezoelektryczne przetworniki drgań o czułości od 1000 mV/g,
 • karta pomiarowa umożliwiającą bezpośrednią komunikację z siecią internetową,
 • układ zasilający prądu stałego lub stacja ładowania (np. typu solarnego),
 • oprogramowanie do gromadzenia, analizy i archiwizacji danych pomiarowych.

 

Aplikacja do monitoringu drgań wykonywana jest zgodnie z normami Polskimi oraz na życzenie Zamawiającego zgodnie z normami zagranicznymi, a w szczególności bazując na normach:

 • PN-B-02170:2016-12 “Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki”
 • PN-B-02171:2017-06 “Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach”
 • GSI GZWKW 2012 – Górnicza Skala Intensywności,
  Opcjonalnie:
 • DIN 4150-3 (norma niemiecka pomiaru drgań)
 • BS 7385-2 (norma brytyjska pomiaru drgań)
 • ŐNORM S 9020 (norma austracka pomiaru drgań)
 • ČSN 73 0040 (norma czeska pomiaru drgań)
 • SN 640 312a (norma szwajcarska pomiaru drgań)

Najczęściej monitorowane przez nas źródła drgań przenoszone przez podłoże na budynki:

 • oddziaływanie ruchu ulicznego, tramwajowego i kolejowego,
 • oddziaływanie ruchu w tunelu metra,
 • parasejsmiczne oddziaływania niskoczęstotliwościowe, wstrząsy górotworu w wyniku prowadzonego wyrobiska górniczego, oddziaływanie maszyn znajdujących się w budynku na konstrukcję budynku,
 • roboty budowlane takie jak: konsolidacje dynamiczne podłoża, mikrowybuchy, wibracyjne pogrążanie grodzic stalowych (larseny), roboty palowe (np. metodą przemieszczeniową), zagęszczanie podłoża walcami wibracyjnymi, roboty rozbiórkowe oraz wiele innych.

Aplikacja monitoringu drgań wykonywana jest każdorazowa pod klienta w uzależnieniu od badanego obiektu. Realizujemy krótkotrwałe i długoterminowe realizacje na atrakcyjnych warunkach.

If you can envision it, than we can build it tell us more about your project