Analizy dynamiczne budynków

Analizy dynamiczne budynków

Oferujemy Państwu wykonanie numerycznych modeli budynków (za pomocą Metody Elementów Skończonych – MES) pod kątem weryfikacji wpływu obciążenia kinematycznego na konstrukcję budynku. Zgodnie z znowelizowaną normą PN-B-02170:2016-12 w przypadku weryfikacji wpływu drgań przenoszonych przez podłoże na budynki względem których nie można przeprowadzić uproszonej oceny wpływu drgań wg Skali SWD konieczne jest przeprowadzenie oceny wpływu wymuszenia kinematycznego na podstawie rzeczywistego przestrzennego modelu rozpatrywanego budynku. Analizy dynamiczne budynków wykonujemy od drgań zewnętrznych przenoszonych z podłoża gruntowego na fundament budynku (obciążenie kinematyczne) oraz od drgań wewnętrznych generowanych przez urządzenia znajdujące się w budynku (np. lokale siłowe – siłownia, sale fitness, silniki i maszyny przemysłowe itp.) Analizy wykonujemy za pomocą specjalistycznego oprogramowania:

  • 1) MIDAS CIVIL FE
  • 2) Abaqus CAE – SIMULA™ by Dassault Systèmes®
  • 3) Autodesk Robot Structural Professional

If you can envision it, than we can build it tell us more about your project