Analizy dynamiczne obiektów mostowych

Analizy dynamiczne obiektów mostowych

Oferujemy Państwu wykonanie numerycznych modeli obiektów mostowych (za pomocą Metody Elementów Skończonych – MES) pod kątem wyznaczenia:

  • częstotliwości drgań własnych obiektu na podstawie analizy modalnej,
  • wielkości przewyższeń dynamicznych (Dynamic Amplification Factor) oraz wielkości przyspieszeń generowanych od
  • przejeżdżających pociągów rzeczywistych i modelowych HSLM względem obiektów kolejowych (wg norm Eurocod),
  • wielkości przewyższeń dynamicznych (Dynamic Amplification Factor) oraz wielkości przyspieszeń generowanych od ruchu pieszych na kładkach dla pieszych,
  • parametrów tłumików drgań pod kątem redukcji znacznych przyspieszeń i przemieszczeń obiektów mostowych.

    Analizy wykonujemy za pomocą specjalistycznego oprogramowania:

  • 1) MIDAS CIVIL FE
  • 2) Abaqus CAE – SIMULA™ by Dassault Systèmes®
  • 3) Autodesk Robot Structural Professional

If you can envision it, than we can build it tell us more about your project