Pomiary odkształceń i naprężeń

Pomiary odkształceń i naprężeń

Oferujemy Państwu realizację pomiarów odkształceń i naprężeń w elementach konstrukcyjnych obiektów budowlanych

Bezpośrednie pomiary (In-Situ) odkształceń i naprężeń pozwalają określić wytrzymałość elementu z którego zbudowana jest konstrukcja. Do badań wykorzystujemy czujniki z wibrującą struną (Vibrating Wire Strain Gauges) oraz tensometry elektrooporowe. Wykonujemy pomiary statyczne i dynamiczne. Pomiary tensometryczne możemy prowadzić w warunkach laboratoryjnych lub polowych (bezpośrednio na obiekcie). Lokalizację punktów pomiarowych na badanej konstrukcji wyznaczamy w oparciu o przeprowadzoną wcześniej analizę numeryczną konstrukcji (za pomocą Metody Elementów Skończonych). Pomiary naprężeń wykonujemy najczęściej na obiektach takich jak:

  • stalowych konstrukcji nośnych obiektów budowlanych,
  • betonowych konstrukcji nośnych obiektów budowlanych,
  • stalowe elementy maszyn przemysłowych,
  • konstrukcji dźwigów,
  • konstrukcji obiektów mostowych.