Oferujemy Państwu wykonanie pomiaru hałasu. Bezpośrednie pomiary (In-Situ) odkształceń i naprężeń pozwalają określić wytrzymałość elementu z którego zbudowana jest konstrukcja....
precyzyjnych pomiarów osiadań punktów konstrukcji metodą niwelacji precyzyjnej o dokładności ±0,1mm
Oferujemy Państwu realizację pomiarów sił rozciągających w warunkach polowych. Dysponujemy autorskim rozwiązaniem umożliwiającym szybki pomiar na badanym obiekcie z uwzględnieniem...
Bezpośrednie pomiary (In-Situ) odkształceń i naprężeń pozwalają określić wytrzymałość elementu z którego zbudowana jest konstrukcja. Do badań wykorzystujemy czujniki z...
Pomiary inklinometryczne mających na celu pomiary odchyleń poziomych w gruncie. W pomiarach długookresowych opracowujemy szczegółowe programy badań zwane projektem monitoringu...
Specjalizujemy się w wykonywaniu pomiarów drgań przekazywanych na budynek z otoczenia zewnętrznego (najczęściej robót budowlanych) i ze źródeł znajdujących się...
są najbardziej miarodajne, gdy można określić usytuowanie i zarys przyszłego budynku, bo wtedy geotechnik wie, w których miejscach wykonać odwierty....