Pomiary drgań i wibracji

Pomiary drgań i wibracji

Oferujemy Państwu realizację pomiarów drgań i wibracji obiektów budowlanych takich jak:

 • Budynki mieszkalne, zabytkowe i przemysłowe wraz z ich elementami (ściany, stropy, schody)
 • Obiektów mostowych (kładki , estakady, mosty, wiadukty)
 • Budowle hydrotechniczne
 • Wieże, kominy, maszty z odciągami.

 

Specjalizujemy się w wykonywaniu pomiarów drgań przekazywanych na budynek z otoczenia zewnętrznego (najczęściej robót budowlanych) i ze źródeł znajdujących się wewnątrz badanego obiektu (np. oddziaływanie sal tanecznych i sportowych). Pomiary drgań budynków wykonujemy pod kątem oceny wpływu drgań na człowieka i pod kątem oceny szkodliwości drgań przekazywanych z otoczenia na budynek.

Badania wykonujemy zgodnie z normami Polskimi oraz na życzenie Zamawiającego zgodnie z normami zagranicznymi, a w szczególności bazując na normach:

 • PN-B-02170:2016-12 “Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki”
 • PN-B-02171:2017-06 “Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach”

Najczęściej monitorowane przez nas źródła drgań przenoszone przez podłoże na budynki:

 • oddziaływanie ruchu ulicznego, tramwajowego i kolejowego,
 • oddziaływanie ruchu w tunelu metra,
 • parasejsmiczne oddziaływania niskoczęstotliwościowe, wstrząsy górotworu w wyniku prowadzonego wyrobiska górniczego,
 • roboty budowlane takie jak: konsolidacje dynamiczne podłoża, mikrowybuchy, wibracyjne pogrążanie grodzic stalowych (larseny), roboty palowe (np. metodą przemieszczeniową), zagęszczanie podłoża walcami wibracyjnymi, roboty rozbiórkowe oraz wiele innych.

 

Dysponujemy systemem do bezprzewodowych pomiarów drgań. Więcej w zakładce Monitoring Drgań.

Realizujemy również pomiary drgań podłoża gruntowego pod nowo realizowane inwestycje budowlane.
Nasze laboratorium posiada specjalistyczną aparaturę do pomiaru drgań niskoczętotliwościowych Wykonujemy pomiary jednocześnie w kilkudziesięciu punktach pomiarowych. Pomiary wykonujemy tylko przy wykorzystaniu precyzyjnych przetworników drgań o czułości 1 V/g lub 10V/g (firmy Bruel &Kjear, PCB, HansfordSensors)
Posiadamy własne opracowane systemy do analizy pomierzonych sygnałów wykonującą m.in. :

 • analizę czasową i częstotliwościową sygnałów (FFT),
 • analizę tercjalną,
 • analizę drgań przemieszczeń, prędkości i przyspieszeń,
 • całkowanie sygnałów dyskretnych