Inwentaryzacja uszkodzeń budynków

Inwentaryzacja uszkodzeń budynków

Oferujemy Państwu realizację usługi polegającej na inwentaryzacji budynku pod kątem istniejących uszkodzeń w formie dokumentacji fotograficzno opisowej wykonywanej najczęściej przed rozpoczęciem robót budowlanych takich jak:

  • roboty ziemne w skład których wchodzą roboty budowlane takie jak: wykopy, zagęszczanie dynamiczne gruntu, pogrążanie ścianek szczelinowych, inne ciężkie prace,
  • transport technologiczny ciężkiego sprzętu (przejazd samochodów ciężarowych itp.)
  • budowa, przebudowa i rozbiórka wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych,

Inwentaryzacja wykonana przed rozpoczęciem robót budowlanych ukazuje stan faktyczny budynków przed przystąpieniem do realizacji inwestycji. W trakcie takiej inwentaryzacji sporządzony zostaje protokół z wizji lokalnej i stanowi punkt odniesienia do ewentualnych uszkodzeń mogących powstać w trakcie trwania robót budowlanych.

If you can envision it, than we can build it tell us more about your project