Services

our services

The size of our team and our protracted expertise allow us to accomplish absolutely any type of a building, regardless of its height and/or complexity!
Pomiary hałasu
Oferujemy Państwu wykonanie pomiaru hałasu. Bezpośrednie pomiary (In-Situ) odkształceń i naprężeń pozwalają określić wytrzymałość elementu z którego zbudowana jest konstrukcja. Do badań wykorzystujemy czujniki z wibrującą struną (Vibrating Wire Strain Gauges) oraz tensometry elektrooporowe.
Read more
Monitoring dachu – Snow Monitoring
Oferujemy Państwu realizację monitoringu ugięć dachu obiektów przemysłowych w sposób ciągły 24h/dobę.
Read more
Monitoring geotechniczny
Oferujemy Państwu realizację monitoringu geotechnicznego (podłoża gruntowego) w sposób ciągły 24h/dobę.
Read more
Monitoring obiektów mostowych
Oferujemy Państwu realizację monitoringu obiektów mostowych w sposób ciągły 24h/dobę.
Read more
Analizy dynamiczne obiektów mostowych
Oftentimes physical and functional essence of any construction project needs to be represented digitally, in a 3D model format. In short, the construction industry is undergoing fundamental changes, not comparable in impact with anything before it, not even with the rise of lean manufacturing in auto-making in the 1980s. An innovative and time-saving tool called Building Information Modeling, or BIM, is the reason for that revolution. BIM technology rapidly enhances complex building processes, shortcutting any project completion date, cutting the expenses and improving the overall quality of the construction. Our construction company is the leading industry exponent, with approximately $30 billion in BIM project experience. We want clients to understand the incredible advantages that the BIM offers and we want them to get prepared to embrace this new technology.
Read more
Analizy dynamiczne budynków
Oftentimes physical and functional essence of any construction project needs to be represented digitally, in a 3D model format. In short, the construction industry is undergoing fundamental changes, not comparable in impact with anything before it, not even with the rise of lean manufacturing in auto-making in the 1980s. An innovative and time-saving tool called Building Information Modeling, or BIM, is the reason for that revolution. BIM technology rapidly enhances complex building processes, shortcutting any project completion date, cutting the expenses and improving the overall quality of the construction. Our construction company is the leading industry exponent, with approximately $30 billion in BIM project experience. We want clients to understand the incredible advantages that the BIM offers and we want them to get prepared to embrace this new technology.
Read more
Precyzyjne pomiary wychyleń i osiadań obiektów budowlanych
precyzyjnych pomiarów osiadań punktów konstrukcji metodą niwelacji precyzyjnej o dokładności ±0,1mm
Read more
Projekty Budowlane i Wykonawcze
Posiadamy odpowiednie doświadczenie w realizacji projektów. Specjalizujemy się w branży konstrukcyjno-budowlanej budownictwa mieszkalnego i przemysłowego.
Read more
Pomiary sił w linach
Oferujemy Państwu realizację pomiarów sił rozciągających w warunkach polowych. Dysponujemy autorskim rozwiązaniem umożliwiającym szybki pomiar na badanym obiekcie z uwzględnieniem najważniejszych cech: rodzaj i średnica splotu, rodzaj zakotwienia.
Read more
Pomiary odkształceń i naprężeń
Bezpośrednie pomiary (In-Situ) odkształceń i naprężeń pozwalają określić wytrzymałość elementu z którego zbudowana jest konstrukcja. Do badań wykorzystujemy czujniki z wibrującą struną (Vibrating Wire Strain Gauges) oraz tensometry elektrooporowe.
Read more
Pomiary inklinometryczne
Pomiary inklinometryczne mających na celu pomiary odchyleń poziomych w gruncie. W pomiarach długookresowych opracowujemy szczegółowe programy badań zwane projektem monitoringu inklinometrycznego.
Read more
Pomiary drgań i wibracji
Specjalizujemy się w wykonywaniu pomiarów drgań przekazywanych na budynek z otoczenia zewnętrznego (najczęściej robót budowlanych) i ze źródeł znajdujących się wewnątrz badanego obiektu (np. oddziaływanie sal tanecznych i sportowych). Pomiary drgań budynków wykonujemy pod kątem oceny wpływu drgań na człowieka i pod kątem oceny szkodliwości drgań przekazywanych z otoczenia na budynek.
Read more
Optymalizacja konstrukcji
projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie: konstrukcji stalowych, konstrukcji żelbetowych, konstrukcji sprężonych, konstrukcji drewnianych
Read more
Ekspertyzy techniczne
Realizujemy ekspertyzy obiektów budowlanych takich jak: obiekty mostowe: mosty, wiadukty, estakady, kładki dla pieszych, kładki technologiczne, obiekty budownictwa mieszkalnego (budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne),
Read more
Badania materiałowe
Oferujemy Państwu realizację badań elementów konstrukcyjnych stalowych i betonowych obiektów budowlanych
Read more
Badania geotechniczne
są najbardziej miarodajne, gdy można określić usytuowanie i zarys przyszłego budynku, bo wtedy geotechnik wie, w których miejscach wykonać odwierty. Jeśli działka jest bardzo duża i nie wiadomo jeszcze, gdzie stanie dom, trzeba wykonać więcej odwiertów
Read more
Monitoring drgań budynków mieszkalnych i przemysłowych
Oferujemy Państwu realizację pomiarów drgań obiektów budowlanych w sposób ciągły 24h/dobę.
Read more
Oferujemy Państwu realizację usługi polegającej na inwentaryzacji budynku pod kątem istniejących uszkodzeń w formie dokumentacji fotograficzno opisowej wykonywanej najczęściej przed rozpoczęciem robót budowlanych.
Read more

If you can envision it, than we can build it tell us more about your project

contact us